Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 840

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 132
Mazur Wind - Ogłoszenia | Mazur Wind
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 183

Ogłoszenia

  • Przedsiębiorstwo Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND realizuje operację „Wyposażenie pensjonatu „Rybaczówka” w urządzenia do transportu i przechowywania ryb”  która ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu i wyposażenia , co pozwoli utworzyć 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR. Wartość operacji wynosi 100 736,5 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 46 299,50 zł
  • Przedsiębiorstwo Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND realizuje operację „Utworzenie zintegrowanego pakietu usług turystycznych „MAZURY Z IKRĄ””,  która ma na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup jachtów, budowę wiaty, remont pomostu,  co pozwoli na utworzenie zintegrowanego pakietu turystycznego na obszarze LGR WJM oraz utworzeniu jednego miejsca pracy i utrzymaniu go przez okres 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR. Wartość operacji wynosi 325 341,52 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 127 500 zł.

 

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4.2/MAZURWIND

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego, Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND, Partnera Projektu z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej na dostawę domków holenderskich mobilnych realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług – schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” Marek Makowski”.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171176

Ogłoszenie NR 1/1.4.2/MAZURWIND

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 1_1.4.2_MAZURWIND – wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 05.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4.2/MAZURWIND

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego, Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND, Partnera Projektu z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawu do wypieku chleba realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług – schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” Marek Makowski”.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171792

Ogłoszenie NR 2/1.4.2/MAZURWIND

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 2_1.4.2_MAZURWIND – wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.03.2019