Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 840

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 132
Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej | Mazur Wind
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 183

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” Marek Makowski

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” Marek Makowski”, a tym samym bezpośrednio wzrost konkurencyjności BTA „Gertis” oraz pozostałych podmiotów partnerskich. Stworzenie pakietów usług w ramach projektu oznaczać będzie większą rozpoznawalność marek wszystkich partnerów, a co za tym idzie, częstszy wybór ich oferty przez klientów.

Całkowita wartość projektu: 1.999.398,63 zł

Kwota dofinansowania UE: 1.137.869,14 zł

Nazwa Lidera: Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis”
Partnerzy: Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND; VIRGA Marcin Krzywonos; Konrad Baraszkiewicz Usługi Żeglarskie

 

 

  • Przedsiębiorstwo Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND realizuje operację „Wyposażenie pensjonatu „Rybaczówka” w urządzenia do transportu i przechowywania ryb”  która ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu i wyposażenia , co pozwoli utworzyć 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR. Wartość operacji wynosi 100 736,5 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 46 299,50 zł

  • Przedsiębiorstwo Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND realizuje operację „Utworzenie zintegrowanego pakietu usług turystycznych „MAZURY Z IKRĄ””,  która ma na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup jachtów, budowę wiaty, remont pomostu,  co pozwoli na utworzenie zintegrowanego pakietu turystycznego na obszarze LGR WJM oraz utworzeniu jednego miejsca pracy i utrzymaniu go przez okres 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiMR. Wartość operacji wynosi 325 341,52 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 127 500 zł.